วิธีเพิ่มเพลง

ยกตัวอย่างโปรแกรม eXtreme Karaoke

1. โหลดเพลงจากที่นี่ไป
- ถ้าเป็น 3 โฟลเดอร์ (Cursor, Lyrics, Song)
ก็ก๊อบปี้ไฟล์ไปวางไว้ที่ eXtreme Karaoke\Songs\MIDI\NCN\
- ถ้าเป็น 1 โฟลเดอร์ (นามสกุลไฟล์ EMK)
ก็ไปวางไว้ที่ eXtreme Karaoke\Songs\MIDI\EMK\

2. เมื่อก๊อบปี้้ไฟล์ไปวางไว้เสร็จแล้วให้ท่านเปิดโปรแกรม eXtreme Karaoke ขึ้นมา
3. เปิดโปรแกรมมาแล้วคลิ๊กขวาแล้วเลือก "ข้อมูลเพลง"4. จะเห็นหน้าต่างนี้ แล้วคลิ๊กที่แถบ "สร้างรายการ"5. มันจะขึ้นว่าเราต้องการสร้างรายการเพลงใหม่ตอนนี้หรือไม่ ให้เรากด YES6. จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มสร้างรายการเพลง ต้องใช้เวลาซักพักแล้วแต่จำนวนเพลงที่มี (รอจนกว่าแถบสีฟ้าด้านซ้ายจะครบ 100%)7. เมื่อมันสร้างรายการเสร็จจะขึ้นดังภาพพร้อมเสียงเตือน กด OK ก็เป็นอันเรียบร้อย8. แถบสีเต็มร้อย พร้อมชื่อเพลงตามที่มีและลงไว้ล่าสุด กดปิด แล้วลองพิมพ์เพลงที่เพิ่มมาใหม่


7 ความคิดเห็น

Write ความคิดเห็น